+32 488 10 86 83 info@greo.be

Welke optie van gerechtelijke reorganisatie past het best bij mijn onderneming?

Meestal de (minnelijke) reorganisatie waarbij je meestal zeer weinig macht uit handen geeft. Maar het is te allen tijde ook mogelijk om nog van portaal te veranderen wanneer blijkt dat bijvoorbeeld een minnelijk akkoord niet zal lukken: men kan overstappen van het minnelijk akkoord naar bijvoorbeeld een collectief akkoord, en in elk geval kan men overstappen naar de reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag.

Hiervoor moet wel de toestemming gevraagd worden aan de rechtbank, al dan niet gecombineerd met een verzoek tot verlenging van de opschortingstermijn.