+32 488 10 86 83 info@greo.be

Wat zijn de risico’s als ik blijf werken met een leverancier die onder toezicht staat van een GRP-procedure?

Het GRP-statuut van uw leverancier is op zich geen reden om het contract te verbreken. Als de algemene verkoopsvoorwaarden en het contract dat u met de leverancier hebt afgesloten het toelaten, kunt u eventueel wel de betalingsregeling aanpassen.

Er bestaat natuurlijk een kans dat de GRP-procedure fout afloopt. Het is dus zeker aan te raden om mogelijke alternatieven te onderzoeken. Dat is weliswaar niet altijd even eenvoudig – veel hangt af van het belang van de geleverde goederen of diensten voor uw activiteiten. Zo zult u voor basisproducten makkelijker een andere leverancier kunnen vinden dan voor zeldzame grondstoffen, hoogtechnologische (half)afgewerkte producten of voor een heel specifieke dienstverlening.

Zijn er niet onmiddellijk alternatieven voorhanden, dan is het cruciaal dat de GRP-procedure van uw leverancier slaagt. In dat geval dient u dus een gezond evenwicht te vinden tussen continuïteit – verder goederen of diensten afnemen zodat uw leverancier kan blijven bestaan – en risicobeheersing. Al met al loop je als klant relatief weinig risico.