+32 488 10 86 83 info@greo.be

Wat zijn buitengewone schuldeisers in de opschorting?

Schuldeisers die schuldvorderingen hebben die op het ogenblik van de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie (“WCO”) gewaarborgd zijn door een zakelijke zekerheid.

De schuldvorderingen van de schuldeisers-eigenaars worden onder Boek XX van het Wetboek Economisch Recht “buitengewone schuldeisers in de opschorting” genoemd. Zo zijn o.a. banken, leasingmaatschappijen en verhuurders meestal buitengewone schuldeisers in de opschorting.

Hun schuldvorderingen kunnen niet worden kwijtgescholden, louter enkel worden opgeschort voor maximum 2 jaar.

RSZ, belastingen en BTW daarentegen, deze overheidsinstanties zijn, sinds cassatie uitspraak, niet langer erkent als zijnde buitengewone schuldeisers in de opschorting en zijn dus onderworpen aan de ‘gewone’ bepalingen in het reorganisatieplan. (vallen onder dezelfde categorie als leveranciers en contractanten)