+32 488 10 86 83 info@greo.be

Wat met de impact van de Coronacrisis op de betalingsmogelijkheden van mijn onderneming?

Zoals bij de eerdere vraag uiteengezet: Alles draait en keert rond het bewijs en de interpretatie of u als (feitelijk) bestuurder een fout hebt begaan door het niet-betalen van Bedrijfsvoorheffing en/of BTW.

Corona of niet, komt de onderneming door omstandigheden in tijdelijke betalingsproblemen, neem dan alleszins proactief contact op met de fiscus om haalbare betalingsplannen af te spreken.

De vraag dient evenwel steeds te worden gesteld of de niet-betaling dan niet eerder structureel is en andere maatregelen nodig zijn (zoals bv. aangifte faillissement).

Indien deze betalingsproblemen rechtstreeks verband houden met de Coronacrisis is dit eens zo belangrijk. Speciale steunmaatregelen worden juist voorzien om ondernemingen toe te laten een regeling te treffen met de FOD Financiën.

Indien u vaststelt dat uw onderneming niet slaagt in de betaling van haar fiscale schulden is het alvast aangewezen dat u, als zorgvuldig bestuurder, beroep doet op een van deze steunmaatregelen. Het bij de rechtbank indienen van een verzoek tot reorganisatie van uw onderneming is beslist een aanrader. Het verkrijgen van één van de maatregelen, zoals o.a. gerechtelijke reorganisatie, verandert in principe niet dat er aan voormelde voorwaarden van ‘vervallen’ schulden is voldaan, maar kan wel gelden als tegenbewijs, meer bepaald dat u als bestuurder geen fout heeft gemaakt. De reden van de niet-betaling is in die omstandigheden immers te wijten aan de Corona crisis en u onderneemt maatregelen om hieraan tegemoet te komen.

Indien u echter dient vast te stellen dat de onderneming reddeloos verloren is, ongeacht de Corona crisis, zullen structurele maatregelen nodig zijn of zelfs drastische, zoals het tijdig aanvragen van het faillissement. Dit vraagt een correcte afweging van het bestuursorgaan over aangaande de haalbare slaagkansen van de onderneming.