+32 488 10 86 83 info@greo.be

Wat kan ik bereiken met een verzoek tot een gerechtelijke reorganisatie?

Bij de aanvraag, daar moet je reeds bij aanvang een keuze kenbaar maken tussen drie opties. De keuze die je maakt geeft aan welk van de drie mogelijkheden je gaat trachten te verwezenlijken tijdens de beschermende GRP periode, deze opties zijnde:

1)      een ‘minnelijk akkoord’ bereiken met de schuldeisers zonder controle van de rechtbank (klik hier voor meer info)

2)      een ‘collectief akkoord’ of ‘reorganisatieplan’ bereiken met de meerderheid van de schuldeisers, waarbij de minderheid onder gerechtelijke dwang moet volgen (uitvoerbaar over maximaal 5 jaar) klik hier voor meer info)

3)      een gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming of haar activiteiten, onder gerechtelijk gezag uitbesteed aan een derde partij die een mandaat krijgt van de rechtbank (klik hier voor meer info)

Het is ook mogelijk één of meerdere van de drie opties te combineren. Zo kan je bijvoorbeeld voor de ene bedrijfsactiviteit kiezen voor een overdracht en voor een andere bedrijfsactiviteit opteren voor een reorganisatieplan.

Onnodig nogmaals toe te lichten maar toch: The rules of the game can be changed during the game.

Tijdens de verkregen opschorting van betaling kan men als debiteur (schuldenaar) vrij veranderen van de ene optie naar een andere. Men dient de rechtbank wel steeds om toestemming te vragen, wil men veranderen naar een andere optie, maar het vragen van die toestemming wordt zelden geweigerd. Bijvoorbeeld na het mislukken van een ‘minnelijk akkoord’ kan de debiteur (schuldenaar) aan de rechtbank het akkoord vragen om te veranderen naar een collectief reorganisatieplan of het verzoek richten om een gerechtelijke overdracht te proberen. 

Wie als ondernemer gedurende de voorbije drie jaar reeds eerder naar de handelsrechtbank stapte, kan onder de rechterlijke paraplu enkel nog aan een overdracht werken.