+32 488 10 86 83 info@greo.be

Wat is de opschortingsperiode?

Wanneer een rechter de procedure tot uitstel van betaling toestaat dan bepaalt hij tevens de duurtijd van opschorting.

Hiermee wordt bedoeld de periode waarin de schuldenaar een reorganisatieplan moet uitwerken en beschermt is tegen schuldeisers. Dit kan in theorie maximaal voor zes maanden, eventueel verlengbaar met maximaal zes maanden.

Lopende overeenkomsten moeten in principe worden gerespecteerd (bv. het huurgeld dat maandelijks betaald moet worden voor het bedrijfspand) tenzij de opschorting van een dergelijke overeenkomst noodzakelijk is voor het herstel van de onderneming.