+32 488 10 86 83 info@greo.be

Wat als de rechter het verzoekschrift tot uitstel van betaling niet goedkeurt?

Als de rechter de aanvraag afwijst dan, kan de onderneming binnen de 8 dagen hoger beroep instellen. Voor de onderneming met problemen hoeft dat echter geen stress te geven, integendeel zelfs want men kan er z’n voordeel mee doen.

De onderneming blijft immers wel beschermd tegen de schuldeisers en dat tot aan de uitspraak in hoger beroep.

Goed om te weten: De bescherming tegen schuldeisers geldt reeds vanaf de dag van de eerste aanvraag en die bescherming kan dus blijven doorlopen tot de uiteindelijke uitspraak in beroep.

Wetende aan welk tempo dat het de afgelopen jaren bij de handelsrechtbank ‘(ver)loopt’…

Wetende welke bijkomende achterstand er opgebouwd is sinds COVID-19.

LAAT ER GEEN TWIJFEL OVER BESTAAN: VOOR DE SCHULDENAAR GELD ALS REGEL TIME IN ON YOUR SIDE!

Als dan uiteindelijk zou blijken dat het verzoek tot uitstel van betaling wordt afgewezen dan heb je als ondernemer met problemen toch wel mooi gedurende al die tijd reeds een uitstel van betaling genoten. Ook aardig om weten is dat de onderneming tijdens die onderzoeksfase van het verzoekschrift, daar waar de rechter de tijd neemt om te onderzoeken of de onderneming wel of niet in aanmerking komt voor een uitstel van betaling, reeds daar kan de onderneming ook niet eens in faling worden gesteld! (in faling gedagvaard worden JA dat kan wel maar in faling gesteld worden NEE dat kan niet!)

De onderneming geniet al die tijd tijdens de onderzoeksfase reeds wel de bescherming, als was men reeds onder GREO-bescherming, dit echter zonder zich reeds te moeten houden aan de voorwaarden waarin het onderzochte verzoekschrift voorziet. (zolang het verzoekschrift onderzocht en niet is gehomologeerd wordt is er dus (nog) geen verbintenis waaraan de GREO-bescherming zoekende onderneming zich dient te houden. De onderneming met problemen geniet dus tijdens de ‘on hold’ fase wel de baten zonder de lasten…)

Dat al die tijd ook ruimte biedt om andere zaken voor te bereiden daar hoeven we geen tekening bij te maken…