+32 488 10 86 83 info@greo.be

U bent schuldeiser bij een onderneming die WCO-bescherming geniet. Moet u een advocaat inschakelen?

Dat hangt van tal van factoren af, zoals bijvoorbeeld andere lopende procedures en de ordegrootte van het openstaande bedrag. Als uw debiteur (juridisch schuldenaar) die de WCO-bescherming geniet u maar een geringe som verschuldigd is, dient u de afweging te maken of een advocaat u mogelijk niet meer zal kosten dan kan opbrengen.

Veel belangrijker voor u is uw statuut als schuldeiser. Vooral wanneer uw debiteur zou kiezen voor een collectief akkoord met herstelplan, daar is uw statuut als crediteur belangrijk. Binnen een collectief akkoord wordt namelijk een onderscheid gemaakt tussen ‘buitengewone bevoorrechte schuldeisers’ en ‘niet-bevoorrechte schuldeisers’:

Buitengewone bevoorrechte schuldeisers

Buitengewone bevoorrechte schuldeisers in de opschorting zijn titularis van buitengewone schuldvorderingen in de opschorting. Dit zijn onder meer schuldeisers die een clausule van eigendomsvoorbehoud hebben opgenomen in hun algemene of bijzondere voorwaarden – in de meeste gevallen leveranciers – of partijen zoals banken of andere financieringsinstellingen die over een hypotheek, een pand op handelszaak of een gewoon pand beschikken.

Een buitengewone bevoorrechte schuldeiser in de opschorting kan enkel een uitstel van betaling, dus geen schuldvermindering, opgelegd worden (art. 50 WCO). Buitengewone bevoorrechte schuldeisers behouden een reële kans op terugbetaling van hun integrale schuldvordering. Vandaar voor u als crediteur het evidente belang van het statuut van buitengewone bevoorrechte schuldeiser in de opschorting.

Door het bevoorrecht statuut kunnen b.b. schuldeisers nooit verplicht worden om meer dan 24 (of uitzonderlijk 36) maanden uitstel van betaling van kapitaal toe te staan, tenzij ze zelf akkoord gaan om deze termijn te verlengen.

Om uw rechten te laten gelden, is het dan ook cruciaal dat uw statuut als buitengewoon bevoorrecht schuldeiser wordt erkend. Hiervoor kan de tussenkomst van een deskundige vereist zijn.

Doorgaans gebeurt dat reactief, nadat u formeel op de hoogte bent gebracht van uw status als schuldeiser in een WCO-procedure – bijvoorbeeld als blijkt dat het bedrag van uw vordering niet klopt of sommige schulden niet worden erkend als buitengewoon bevoorrecht schuldeiser.

U kunt echter ook proactief optreden, bijvoorbeeld door de WCO-genietende onderneming officieel te informeren over de vorderingen die u op de onderneming hebt lopen en welke daarvan bevoorrechte schulden zijn. Zo kan uw debiteur hiermee rekening houden bij het opstellen van het collectief akkoord met herstelplan.

Niet-bevoorrechte (chirografaire) schuldeisers

Als u als crediteur geen bevoorrecht statuut hebt en de beperkingen qua uitstel van betaling voor u dus niet gelden, is het wellicht veel minder interessant een advocaat in te schakelen. In dit geval zult u immers de beslissing van de bevoorrechte schuldeisers – doorgaans de meerderheid – moeten ondergaan. U bent dan in het beste geval aangewezen op de ‘leftovers’…