+32 488 10 86 83 info@greo.be

Rechtbank weigerde mijn aanvraag ter bescherming tegen de schuldeisers, wat kan ik nu nog doen om schuldeisers van de deur te houden en elke vorm van beslag te vermijden?

In tegenstelling tot wat je zou denken, die weigering is geen slecht nieuws. Indien het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie wordt afgewezen dan kan je om te beginnen eenvoudigweg hoger beroep instellen (verzet aantekenen is daarentegen niet mogelijk). Opgelet: Er is een bindende termijn van 8 dagen (vanaf de kennisgeving van de afgewezen vordering) waarbinnen dit beroep kan worden aangetekend. Vlot handelen is dus de boodschap.

Meteen leuk om weten: Tot aan de uitspraak in hoger beroep, wat ‘eventjes’ op zich kan laten wachten, blijft jouw onderneming beschermd tegen de schuldeisers. Dat mag je dus klaar en duidelijk verstaan als volgt: Zolang het hof van beroep jouw verzoek niet afwijst of zelfs geen uitspraak doet, gedurende al die tijd blijft jouw onderneming beschermt tegen alle schuldeisers! Te gek voor woorden maar zo zit de WCO wetgeving in elkaar. Jouw onderneming geniet reeds een bescherming als was je aanvraag goedgekeurd voor een GRP procedure! Je verkrijgt een gelijkwaardige bescherming en zelfs meer dan dat. Zolang jouw aanvraag tot WCO niet werd afgewezen is je onderneming (nog) niet onderworpen aan opgelegde voorwaarden die de rechter (misschien mogelijk in de toekomst) wel zal opleggen. Het is te gek voor woorden maar tevens een juridische logica dat je onderneming geen voorwaarden dient na te leven zolang er geen voorwaarden werden opgelegd via een arrest van het hof van beroep. Je zou kunnen stellen, geen arrest vormt het beste arrest voor je onderneming die de GRP (WCO) aanvroeg maar in eerste aanleg afgewezen werd… Voor de schuldeisers is het natuurlijk tenenkrommend dat een debiteur op dergelijke wijze reeds bescherming geniet maar daar ligt men bij justitie niet wakker van.

Het gaat alle voorstellingsvermogen voorbij, de debiteur (schuldenaar) is even goed beschermt als stond die onder gerechtelijke toezicht, alleen… de debiteur is niet onderworpen aan voorwaarden zoals die opgelegd kunnen worden bij debiteuren (schuldenaren) die reeds genieten van een goedgekeurd gerechtelijk akkoord 😉

M.a.w. jouw onderneming als debiteur met een verzoekschrift tot GRP ‘on hold’ geniet inmiddels reeds wel de lusten maar niet de lasten van de WCO wetgeving. Dit voordeel kan je blijven genieten zolang het hof van beroep geen arrest velt!

Als je weet hoeveel achterstand men heeft bij justitie reeds had in het pre-Corona tijdperk en begrijpt hoe het er bij justitie aan toe gaat sinds het Corona tijdperk… dan besef je als ondernemer met schulden dat een aanvraag tot een GRP de voordeligste en beste verzekering is die je ooit bent aangegaan. De mogelijkheden wat dit biedt voor de debiteur (schuldenaar) laat ruimte voor verbeelding en creativiteit binnen het insolvatiespel.