+32 488 10 86 83 info@greo.be

Proactieve identificatie, uw redding van de ondergang!

Proactieve actie inzake GRP, daarmee bedoelen we dat er middelen tot identificatie kunnen ingezet worden die de beginnende moeilijkheden bij ondernemingen reeds tijdig in kaart brengen. Deze middelen en identificatie dienen verder te gaan dan ratio-analyse. We beschikken immers heden ten dagen over de nodige tools om op tal van wijze de juiste signalen op te pikken die vroegtijdiger de vinger aan de pols leggen en proactief duiden op de mogelijk toekomstige pijnpunten.

De kamer voor handelsonderzoek doet soms een proactieve actie maar door de beperkte middelen die ze ter beschikking hebben leidt dat soort onderzoek slechts tot een beperkt succesratio. Trouwens, meestal wordt bij de ‘kamer voor handelsonderzoek’ alleen prioriteit gegeven aan de dossier van ondernemingen die schijnbaar het ‘zwaarst’ noodlijdende zijn. In de praktijk is dit ruimschoots onvoldoende. Veel ondernemingen krijgen vanuit de overheid dus niet voldoende steun en support hoewel ze daarop recht hebben. Bijgevolg gaan veel ondernemingen vroegtijdig in faling.

Een belangrijk segment binnen de ondernemers wordt uitgesloten van de mogelijkheid tot tijdige identificatie. Dit om de eenvoudige reden dat ze bij een klassiek handelsonderzoek meestal onder de radar blijven. Hier valt te denken aan:

  • De kleine ondernemingen lopen een groot risico.
  • De jonge ondernemers, vooral zij die met hun onderneming minder dan een jaar actief zijn.
  • De ondernemers die zonder vennootschap opereren en bijgevolg onder persoonlijke naam het ondernemersrisico dragen. Opereren vanuit hun persoonlijke naam (natuurlijk persoon) dat leidt er op de koop toe dat ze de hoofdelijk aansprakelijkheid voor de volle 100% blijven dragen. Wanneer het fout loopt dan is het niet alleen hun zakelijke belang maar ook hun privé bezit hangt dan in de etalage…. In theorie zijn alle ondernemers bij een persoonlijke faling ‘verschoonbaar’. In de praktijk wil een mogelijke doorstart wel eens ‘aardig’ moeilijk worden omdat niet alleen de banken maar mogelijk ook andere betrokken partijen op de hoogte zijn van de persoonlijk gefailleerde zijn situatie. De Nationale Bank heeft de persoonlijk gefailleerde voorzien van pek en veren… (in Amerika krijgt een persoonlijk gefailleerde die opnieuw doorstart het nodige respect en een ‘medaille’ maar in België blijf je negatief gebrandmerkt).  Alle ondernemers, hebben baat bij een tijdige identificatie zodat tijdig kan worden bijgestuurd, want uit de bocht gaan dat laat littekens voor het leven.
  • Ook ondernemingen die geen jaarrekening publiceren blijven vaak lang onder de radar waardoor ze vervolgens mogelijk onder de grond verdwijnen. Heden bestaan er nochtans aardig veel performante business intelligence-systemen die wel de broodnodige nodige identificatiemogelijkheden kunnen bieden. Performante identificatie en Preventief Bedrijfsbeleid, zoals we dat bij ProfiConsult bieden, behoeden u tegen slapeloze nachten.