+32 488 10 86 83 info@greo.be

Pensioen waar ik al heel mijn leven voor gewerkt heb en bijgevolg dus recht op heb, dat blijft toch afgeschermd (beschermd) van schuldeisers wanneer ik in faling ga of persoonlijke schulden heb?

Haast niemand die het weet maar de gedachte aan een rustige oude dag kan u opbergen wanneer u slecht voorbereid in een faillissement beland…

Als vuistregel dient u er vanuit te gaan dat haast elke vorm van uitkering vatbaar is voor beslag wanneer het maandelijks bedrag hoger is dan 1.200 euro. Een pensioen vormt daarbij geen uitzondering.

De ‘slimme’ spaarders van aanvullende pensioenen en dergelijke kunnen zich eraan verwachten dat ze door de overheid een wassen neus worden gezet. (ik begrijp de frustratie van mensen wanneer ze mij hun ervaring delen. Veel mensen hebben met vooruitzicht op een rustige oude dag immers het advies gevolg van de overheid. Her en der hebben mensen ‘geïnvesteerd’ in ‘aanvullende pensioen projecten’ van de overheid.

Veel mensen geloven immers in alle steunmaatregelen van de overheid. ‘Zaken’ zoals  het systeem van het Vrij Aanvullend Pensioen lijken voor veel mensen als het ware de pennies from heaven. Het vertrouwen in het systeem siert deze mens maar wanneer de dag komt dat ze financieel worden neergehaald door een faling… dan kan ook hun pensioenspaarpot worden leeggehaald. (dit blijft trouwens niet beperkt tot alleen een pensioenspaarplan van de overheid)

Pittig detail waar veel ondernemers zullen ingetrapt zijn is het volgende: Zelfstandigen konden in 2020 ‘dankzij’ de coronacrisis volop sparen voor hun aanvullend pensioen. Dat was een van de steunmaatregelen van de regering. Om te waken over uw pensioenopbouw moet u dit jaar stappen ondernemen, althans dat liet de overheid weten. De overheid heeft dit via campagnes wijd verspreid en aldus aangemoedigd. Dit klinkt in theorie ook allemaal zeer mooi. Wat de overheid niet liet weten is dat het aanvullende pensioen mee in etalage komt te liggen wanneer de brave spaarder in faling gaat of om een andere reden in de schulden komt te zitten…

U moet als ondernemer toch eens even stilstaan bij het volgende: De overheidsvertegenwoordigers weten dat vanwege de Coronamaatregelen een economisch bloedbad te wachten staat. Ten gevolge van dat bloedbad gaat men de ondernemers, die het financieel reeds enorm zwaar te verduren krijgen, toch alsnog motiveren om hun spaarcenten te ‘investeren’ in een project van de overheid. De vertegenwoordigers van de overheid zetten de ondernemers hier toe aan, goed wetende dat de spaarcenten na verloop van tijd in de bodemloze put van een faillissement kunnen terecht komen…

De bodemloze put laat zich niet alleen voeden met uw pensioengeld. Zelfs het geld dat bij de bank op naam van uw kinderen staat is niet veilig tenzij die kinderen meerderjarig zijn en niet langer meer ten laste staan van u! Het hoeft trouwens niet eens uw persoonlijke faling te zijn. Zelfs indien u geen onderneming heeft, wanneer u persoonlijk borg staat voor een onderneming of een derde partij dan brengt u de spaarcentjes van uw kinderen in gevaar!