+32 488 10 86 83 info@greo.be

Ondernemingsbemiddelaar zoals ProfiConsult, wat is dat en wat doen jullie voor de ondernemers?

Dit is een bemiddelaar met deskundigheid op het vlak van ondernemingen en alles wat daar komt bij kijken. De ondernemer/schuldenaar heeft het recht om tot de rechtbank een verzoek te richten tot het aanstellen van een ondernemingsbemiddelaar (art. XX.36 WER). De schuldenaar kan hierbij zelf een bepaalde persoon of organisatie als ondernemingsbemiddelaar voorstellen.

Deze ondernemingsbemiddelaar kan de ondernemer bijstaan inzake de reorganisatie van de onderneming en de uitdagingen die op tafel liggen. Zo kan ProfiConsult als uw ondernemingsbemiddelaar een minnelijk akkoord opstellen, vervolgens met alle schuldeisers contact nemen en onderhandelen zodat tot een overeenstemming bij het minnelijk akkoord kan worden gekomen buitenom de rechtbank.

Buiten de rechtbank om kan de ondernemingsbemiddelaar met alle schuldeisers of met enkele (minimum 2) een akkoord afsluiten rond de afbetaling van schulden (art. XX.37 WER). De inhoud van dat minnelijk akkoord is vrij te bepalen door de betrokken partijen. Zo’n akkoord is niet bindende voor derden die er niet bij betrokken waren. Men moet in dat akkoord duidelijk motiveren wat het nut ervan is bij de reorganisatie van de onderneming. Tevens moeten moet men 2 specifieke clausules opgenomen worden in dit akkoord (‘vertrouwelijkheidsclausule’ en ‘opsplitsbaarheidsclausule’).

Het minnelijk akkoord kan door de ondernemingsbemiddelaar ingediend worden in het register bij de rechtbank (het Centraal Register Insolvabiliteit). De rechtbank bemoeid zich niet bij de inhoud van dat minnelijk akkoord dat bij hen werd ingediend, de stukken worden er louter bewaard. Het akkoord biedt de schuldeisers enkele voordelen, ook indien het toch tot een faillissement zou komen.

De partijen die een minnelijk akkoord sluiten kunnen de rechtbank vragen om het akkoord te homologeren. De toegevoegde waarde van een “buitengerechtelijk” minnelijk akkoord onder Boek XX van het Wetboek Economisch Recht t.o.v. een “gewoon” minnelijk akkoord onder partijen schuilt in de tegenstelbaarheid bij een eventueel later faillissement.

Zo zal de schuldeiser o.a. de ontvangen betalingen of andere verkregen voordelen, in het kader van dat akkoord, niet moeten terugbetalen aan de curator. De ervaring die wordt bijgedragen door de ondernemingsbemiddelaar bij het afsluiten van de akkoorden leid beslist tot voordelen voor de schuldenaar maar ook tot voordeel van de schuldeiser.