+32 488 10 86 83 info@greo.be

Met de belastingdienst een een schikking treffen, is dat mogelijk?

Vaak wel! Bij de belastingdiensten kan men onderhandelen omdat individuele ambtenaren grote macht hebben over jouw fiscale behandeling, en soms tekort schieten om belastingplichtigen individueel met de nodige zorgvuldigheid of dienstbaarheid te behandelen. Bij deze dienst kan men natuurlijk niet alles oplossen, maar men biedt er vaak een waardevolle en kosteloze tweede kans op een oplossing indien het voorheen op het lokale niveau niet gelukt is en de stap naar de rechtbank (nog) niet gezet is.

Bij Proficonsult kunnen we optreden voor de belastingplichtige maar de belastingplichtige kan ook zelf actie nemen.

Je vindt de fiscale bemiddelingsdienst als volgt :

Klik op volgende link en download de brochure van de FOD financiën).