+32 488 10 86 83 info@greo.be

Mag ik een contract verbreken met een klant of contractant wanneer die tijdens de looptijd van het contract in WCO gaat?

Tijdens de WCO-periode blijven bestaande contracten ‘gewoon’ doorlopen, zodat de onderneming die WCO-bescherming geniet, ondank haar problemen, de activiteiten kan voortzetten. U blijft als leverancier of partner in principe dus gebonden aan uw contractuele verplichtingen. Als uw klant de bescherming van gerechtelijke reorganisatie verkregen heeft dan moet u blijven leveren…

Niets belet u echter om contante betaling te vragen voor leveringen die tijdens de beschermingsperiode plaatsvinden. De bescherming die uw klant of contractant geniet heeft immers bij opening van de procedure alleen betrekking op de bestaande schulden. De WCO heeft geen betrekking op ‘nieuwe’ schulden, ook al komen die voort uit bestaande contracten.

Naast de verplichtingen blijven natuurlijk ook uw contractuele rechten als leverancier bestaan. Als uw klant een nieuwe levering niet betaalt en dus niet aan zijn verplichtingen voldoet – wat op zich al weinig hoopgevend is voor de overlevingskansen van de WCO beschermde onderneming – kunt u het contract in principe opzeggen.