+32 488 10 86 83 info@greo.be

Kredietverzekering dekt dit ook de vorderingen die men heeft op een onderneming die GRP bescherming geniet?

Meestal – er kunnen verschillen zijn per polis of verzekeringsmaatschappij – beschouwt de kredietverzekeraar een GRP als een vorm van insolventie. De crediteur krijgt het bedrag van de openstaande vordering dus binnen de afgesproken termijn na de vervaldag van de factuur en binnen de vooraf goedgekeurde kredietlimieten terugbetaald.

De precieze tussenkomst hangt af van het type kredietverzekering dat men als crediteur heeft aangegaan:

  • ‘Pure’ kredietverzekering

Afhankelijk van de polis zijn de openstaande facturen voor 60 tot 90% ten gunste van de crediteur gedekt, en dit binnen de limiet die door de kredietverzekeraar is vastgelegd. Wordt de factuur niet betaald of gedeeltelijk kwijtgescholden dan zal de kredietverzekeraar het gedekte percentage van het bedrag uitbetalen aan de crediteur.

  • Risicodekking als onderdeel van een factoringoplossing

Bij deze formule zijn de niet-betaalde facturen van een debiteur die in WCO gaat voor 100% gedekt, opnieuw binnen de limiet die voor de factoring maatschappij is vastgelegd. De factormaatschappij zal aan de crediteur het verschuldigde bedrag dan ook onmiddellijk uitbetalen.

Deze regeling geldt echter alleen voor een collectief akkoord of een overdracht van activiteiten binnen de gerechtelijke procedure. Bij minnelijke schikkingen of individuele overeenkomsten met schuldeisers is er geen onmiddellijke uitkering. Pas als de debiteur 90 dagen na de vervaldag van de factuur nog steeds in gebreke blijft, zal de factormaatschappij het verschuldigde bedrag aan de crediteur uitbetalen.