+32 488 10 86 83 info@greo.be

Kan een vennoot kwijtschelding van schulden krijgen?

Kwijtschelding van schulden is een voordeel dat een gefailleerde ondernemer kan verkrijgen door een faillissementsprocedure. Kwijtschelding beschermt tegen schuldeisers die niet volledig betaald worden door de curator. Zonder kwijtschelding kunnen de zogenaamde restschulden afgedwongen worden na sluiting van het faillissement.  Vennootschappen kunnen (in theorie) geen aanspraak maken op kwijtschelding, uitbaters van eenmanszaken wel.

Als een vennootschap failliet verklaard wordt, zijn de vennoten in principe niet failliet. Maar er bestaat er een soort vennootschappen die de vennoten geen sluitende bescherming biedt tegen schuldeisers. Het gaat meer bepaald om de VOF, GCV, CVA, CVOA of de maatschap. (bij een maatschap heten de vennoten de maten)

  1. De curator kan die vennoten, op grond van het faillissementsvonnis van de rechtspersoon en hun onbeperkte aansprakelijkheid, betaling van de schulden van de rechtspersoon vragen, maar kan die betaling niet zondermeer afdwingen.
  2. De curator van het faillissement van zo’n vennootschap kan door dagvaarding ervoor zorgen dat bepaalde of alle vennoten failliet verklaard worden. Die dagvaarding kan samen met de dagvaarding van de vennootschap of later gebeuren. Met het persoonlijk faillissement van een vennoot gewapend, kan de curator die vennoot wél (trachten te) dwingen tot betaling. Eens het faillissement van de vennootschap afgesloten is, kan dagvaarding in faillissement van de gewezen vennoten niet meer. Na dagvaarding failliet verklaarde vennoten moeten op tijd een verzoekschrift tot kwijtschelding indienen bij de ondernemingsrechtbank of ze krijgen geen kwijtschelding.
  3. Vennoten van een failliete VOF, GCV, CVA, CVOA of maatschap die het voordeel van de kwijtschelding willen verkrijgen en nog niet in faillissement gedagvaard zijn door de curator ‘moeten’ hun persoonlijk faillissement zelf aangeven. Bij die aangifte (later kan ook) dienen ze uitdrukkelijk aan te duiden dat ze de kwijtschelding vragen.

Vennoten met een onroerend goed in hun bezit zijn het meest kwetsbaar in geval van faillissement van hun vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid. Zij kunnen er mogelijk alle belang bij hebben een afbetalingsvoorstel in te dienen bij de curator van de vennootschap.

De bedoeling hier is dat de curator minder snel geneigd is hen te dagvaarden in faillissement. Door effectief af te betalen is er blijk van geen staking van betalen en kan je desnoods ook bewijzen dat je niet in staat van faillissement bent.

Goed om weten is dat de curator zonder toelating van de rechtbank dadingen kan afsluiten tot maximaal 50.000€. Met een dading geraak je als schuldenaar ook van je schuld verlost zonder dat je de schuld ook noodzakelijkerwijze volledig moet betalen. (wetsartikel geldig vanaf 1/5/2018)