+32 488 10 86 83 info@greo.be

Ik wil gaan ondernemen en een bedrijf oprichten. Hoe doe ik dat?

Voor u een bedrijf opricht, moet u zich de vraag stellen welke juridische structuur het best past bij uw project. U hebt twee mogelijkheden: de eenmanszaak, waarbij u een zelfstandige natuurlijke persoon wordt, of een vennootschap, met of zonder rechtspersoonlijkheid.

Of u handelt als eenmanszaak of via een vennootschap, beide hebben voor- en nadelen. Het is belangrijk te weten dat u als eenmanszaak reeds vanaf 41.360 euro bruto per jaar onderhevig bent aan 50 procent belastingen.
Als natuurlijk persoon / eenmanszaak bent u onderworpen aan belastingschijven tussen 25 en 50 procent. Als voorbeeld, stel dat uw jaarlijkse winst 100.000 euro bedraagt, dan moet u zowat 36.000 euro belastingen betalen. Daarnaast betaalt u dan ook nog een 16.000 euro aan sociale bijdragen en 3.000 euro aan gemeentelijke opcentiemen. Van uw 100.000 euro blijft dus jaarlijks amper een netto-inkomen over van 45.000 euro.
We stellen vast dat de meerderheid van de ondernemers die naar een vennootschapsvorm overstappen dat vooral om fiscale redenen doen, want heel vaak komt men als ondernemer in de belastingschijf van 50 procent terecht. Wanneer men als ondernemer dan beschikt over een vennootschap dan kan die 50 procent worden geoptimaliseerd naar 10 procent. Wie echt stevige winst maakt kan die 10 procent nog verder optimaliseren en zelfs reduceren tot 0 procent. 
Vaak hoort men ‘deskundige’ spreken over de eerste drie jaar aansprakelijkheid bij een vennootschap. Dat is ten eerste een theorie die u even ernstig dient te nemen als statistieken. Ten tweede, met praktijk opereren we niet onder een theorie.
Bij een vennootschap bent u in theorie tevens verplicht om bij de Nationale Bank bepaalde informatie te publiceren over de balans van uw onderneming. Bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en het Belgisch Staatsblad moet u dat doen voor de notariële akten, statuten en andere. Dit komt niet altijd de discretie van uw onderneming en uzelf ten goede… Dus ook hier kunnen we in een praktijk voorzien die zich niet beperkt weet door een theorie.

Een vennootschap kan tevens de mogelijkheid bieden uw burgerlijke aansprakelijkheid als bestuurder te beperken. Als de vennootschap om economische reden failliet gaat kunnen de schuldeisers niet aan uw privévermogen raken tenzij u als bestuurder de juridische structuur inzake bescherming van burgerlijke aansprakelijkheid doorprikt hebt. Zo kan u burgerlijk aansprakelijk worden gesteld wanneer u zich bv. persoonlijk garant heeft gesteld voor zaken of handelingen van de vennootschap.