+32 488 10 86 83 info@greo.be

Hoeveel kost een gerechtelijke reorganisatie?

Reken op volgende kosten :

  • Adviseurskosten.  Voor alle ondernemers is het inwinnen van deskundig advies bij een ondernemingsbemiddelaar die gespecialiseerd is in gerechtelijke reorganisatie sterk aan te bevelen. Zelfs juridisch en economisch geschoolde ondernemers zijn sedert 1/8/2013 verplicht bepaalde bewijsstukken door een externe deskundige te laten opstellen. Reken ook dat de tijd die je in procedures stopt verloren is voor het opnieuw rendabel maken van je bestaande onderneming. Overweeg ook dat procedurefouten verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Bij ProfiConsult gaan we als ondernemingsbemiddelaar steeds samen met de cliënt afwegen of het mogelijk niet verstandiger is om de aandacht te vestigen op het doorstarten met volledig een nieuwe onderneming. Dit overschakelen van de bestaande naar een nieuwe onderneming mag natuurlijk niet ondoordacht gebeuren.
  • Gerechtskosten. Om de GREO-procedure zo toegankelijk mogelijk te houden zijn de gerechtskosten relatief beperkt er dient een rolrecht te worden betaald van 1000 euro. De neerlegging van een gerechtelijke reorganisatie gebeurt via de website www.regsol.be. Hiertoe dient een retributie voor het register van 295 euro te worden betaald bij de indiening.
  • Administratieve kosten. De gerechtelijke reorganisatie GREO (heette vroeger de WCO) brengt voor de onderneming enkele praktische verplichtingen met zich mee, zoals bv. het aangetekend aanschrijven van alle schuldeisers wanneer de gerechtelijke bescherming werd verkregen.
  • Onmiddellijk na de neerlegging van het verzoekschrift zal de rechtbank een gedelegeerd rechter aanstellen. De gedelegeerd rechter wordt vergoed door Justitie (en dus niet door de onderneming in moeilijkheden).
  • Gerechtsmandataris (kan enkel optreden in de gerechtelijke fase en louter op verzoek van een belanghebbende (zijnde de onderneming in moeilijkheden of een schuldeiser) of ondernemingsconsulent (kan enkel optreden in de buitengerechtelijke fase), dergelijke mandaatdragers worden betaald door diegene die hen aanstelt (of laat aanstellen)

Daarnaast zijn er enkele kleine kosten, zoals de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Naast deze kosten zijn er soms nog andere kosten (herstructureringskosten,.), afhankelijk van de toestand van de onderneming in kwestie.