+32 488 10 86 83 info@greo.be

Hoe groot is de kans dat ProfiConsult met succes mijn onderneming er terug bovenop brengt?

Om dit te kunnen beoordelen hebben we bepaalde documenten en informatie nodig. Het kan helpen als je deze al voorbereidt en reeds aan ons bezorgt. Om te beginnen kan je het ondernemingsnummer en de naam van de onderneming even doorgeven, we zullen dan eerstdaags het nodige nakijken om tot een eerste bevinding te komen. Contact Proficonsult

Helaas kan nooit met zekerheid voorspeld worden dat een gerechtelijke reorganisatie-procedure zeker zal leiden tot redding van de onderneming in (dreigende) moeilijkheden. Elke cassus is anders maar bij de pakken blijven zitten is echter ook geen optie. Het loont dus zeker de moeite om een procedure van gerechtelijke reorganisatie te overwegen. Het spreekt voor zich dat we vanuit ervaring wel vrij aardig kunnen inschatten welke stappen we dienen te zetten. Het feit dat we door de wol geverfd zijn inzake consulteren, negotiëren, lobbyen en mediëren, dat strekt natuurlijk tot uw voordeel en succes. In het algemeen zijn er ook wel een paar factoren die mede bepalend zullen zijn voor de goede afloop van de procedure van gerechtelijke reorganisatie:

  1. Eerst en vooral moet u als ondernemer tijdig overgaan tot actie. Indien men te lang wacht, z’n kop in het zand steekt en de financiële problemen laat aanslepen dan is de procedure van gerechtelijke reorganisatie een minder nuttig instrument. Het staat in de sterren geschreven hoe er hoe dan ook nog liquiditeiten dienen voor handen te zijn om het herstel op gang te trekken. Er dienen dus nog liquiditeiten aanwezig zijn of de mogelijkheid om ze te creëren moet alleszins bestaan.
  2. Het komt erop aan een sterk dossier samen te stellen en correct in te dienen. De bevoegde rechtbank zal immers na onderzoek van het dossier oordelen of uw onderneming nog levensvatbaar is. Niet alleen om de rechtbank te overtuigen is dat van belang, maar ook voor de onderneming zelf zal dit de slaagkansen ook op lange termijn sterk verhogen.
  3. Met respect voor de leveranciers en contractanten dient ook te worden gehandeld. Het strekt niet tot ernst wanneer u bij deze partijen komt aanzetten met een illusoire voorstelling waarbij het enige doel er duidelijk in voorziet om slechts een uitstel van executie te verkrijgen. Bij proficonsult dragen we respect voor alle partijen hoog in het vaandel. We gaan ons nooit verlagen tot praktijken waarbij de cliënt als schuldenaar ons tracht voor een kar te spannen waarbij het duidelijk trekken aan een dood paard is.
  4. De wetgeving is (relatief) duidelijk maar hoe de rechter de wet in bepaalde gevallen zal interpreteren en toepassen dat valt af te wachten. Rechtspraak is verre absoluut geen exacte wetenschap. De enige zekerheid binnen justitie is geen zekerheid.
  5. Wanneer de rechter het vermoeden heeft dat de aanvraag tot een gerechtelijke reorganisatie enkel dient tot een uitstel van executie waardoor men de tijd krijgt om de sporen uit te wissen en een ‘lege doos’ achter te laten dan zal de rechter veel kans (en hopelijk terecht) het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord niet goedkeuren. Ook wanneer de aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie schijnbaar misbruikt wordt om voornamelijk een aankomend beslag te vermijden dan zal de rechter de opening van de procedure mogelijk afwijzen. Het belang van een stevig onderbouwd en realistisch herstelplan is cruciaal.

Een succesvolle procedure van gerechtelijke reorganisatie is meestal een combinatie van drie elementen:

  • er tijdig aan beginnen
  • kennis en kunde (juridisch, financieel, bedrijfseconomisch en… weten hoe te onderhandelen in iedereen z’n best belang) Het hebben van een goed voorstel is niet voldoende, je dient de waarde ook te kunnen duidelijk stellen aan de andere partij
  • netwerk (banken, investeerders, overheid, relaties…)