+32 488 10 86 83 info@greo.be

Fiscus kan een kennelijk grove fout bewijzen welk als mogelijke oorzaak van het faillissement wordt gezien bij een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Wat nu met de ‘beperkte’ aansprakelijkheid?

Als je onderneming failliet verklaard wordt, kan je als bestuurder van een bvba, cvba of een nv – ondanks de in principe beperkte aansprakelijkheid die eigen is aan deze vennootschapsvormen – toch aansprakelijk worden gesteld voor het gedeeltelijk of zelfs volledige bedrag van de schulden.

Om het zover te brengen dient de fiscus wel te bewijzen dat je als bestuurder een ‘kennelijk grove fout’ hebt begaan die geleid heeft tot (of minstens) bijgedragen heeft tot het faillissement.

Wanneer is er sprake van een “kennelijk grove fout“? Wanneer het een fout betreft die een voorzichtig en redelijk bestuurder niet zou begaan. Een fout die als inbreuk wordt beschouwd op voor de samenleving ‘essentiële’ gedragsnormen. Het is aan de rechter om te beoordelen wat als ‘essentiële’ gedragsnormen wordt beschouwd. Welk gedrag als fout wordt beschouwd en hoeveel van de daaruit voortvloeiende schulden door de bestuurder moeten worden vergoed, ook dat bepaald de rechter.

Opgelet! Alle bestuurders lopen ook verhoogd risico als een of meerdere leden van het bestuur reeds eerder bij minstens twee faillissementen of vereffeningen – met schulden aan de RSZ – betrokken zijn geweest. Guilty by Acquaintance, Guilty Association and Guilty by relationship Daardoor kunnen alle bestuurders door de rechtbank worden veroordeeld voor het betalen van de sociale zekerheidsschulden als de onderneming binnen de vijf jaar failliet wordt verklaard.