+32 488 10 86 83 info@greo.be

Reorganisatie Plan

De kennisgeving aan schuldeisers en de reactie van schuldeisers bij kennisname van de kennisgeving moet ‘snel’ gebeuren In de periode van opschorting moeten de schuldeisers binnen een termijn van 8 dagen individueel in kennis worden gesteld. De schuldeisers die het...

Rol van de Accountant

Rol van de Accountant Bij het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie moet een staat van activa en passiva worden toegevoegd. Bij de herziening van de insolventiewetgeving sinds 1 mei 2018 moet deze staat van activa opgesteld worden met bijstand van een externe...

Gevolgen bij de neerlegging van het verzoekschrift

Gevolgen bij de neerlegging van het verzoekschrift. De GRP wet heeft als doel buiten een faillissement om de schulden op de balans van de onderneming financieel te reorganiseren en herstructureren door middel van een akkoord met de leveranciers en contractanten....