+32 488 10 86 83 info@greo.be

Bestuurdersaansprakelijkheid, hoe zwaar weegt de persoonlijke aansprakelijkheid door?

Het wordt (mede door de corona crisis) voor heel wat ondernemingen steeds moeilijker om vaste kosten, fiscale en sociale schulden te betalen. In sommige gevallen kunnen gerechtelijke reorganisatie en alternatieven geen oplossing bieden en stevent men zelfs op een faillissement af.

Dat stelt men zich als ondernemer vanzelfsprekend heel wat vragen. Onder meer stelt men zich ook de vraag in welke mate men als bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de fiscale (BTW, bedrijfsvoorheffing) of sociale zekerheidsschulden bij de onderneming. Hoe zit het b.v. voor uw partner of een familielid die u in de zaak helpt? Lopen ook zij een risico op aansprakelijkheid?

In het kader van de strijd tegen de fiscale en sociale fraude werd midden 2006 de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders verzwaard. Dat betekent dat u als bestuurder of bedrijfsleider erover moet waken dat uw onderneming de bedrijfsvoorheffingbtw of de bijdragen voor de sociale zekerheid tijdig betaalt.

Doet u dat niet, dan draait u mogelijk op voor de schulden van uw onderneming. Zo ver hoeft het uiteraard niet te komen en er is geen reden tot paniek, maar er kan niet worden ontkend dat door de grote risico’s steeds minder mensen zich geroepen voelen om het mandaat van bestuurder te bekleden. Deze bijzondere aansprakelijkheid ontstaat enkel als de vennootschap een fout maakt. Iedere bestuurder van die vennootschap kan dan aansprakelijk worden gesteld voor het volledige bedrag ongeacht zijn werkelijke aandeel in de schade. Daarvoor kan er beslag worden gelegd op zijn privévermogen.

Vooral wanneer uw persoonlijke registratie (domicilieadres) verbonden is met de plaats waar u daadwerkelijk woonachtig bent of bezittingen heeft op de naam van uw natuurlijk persoon, in dat geval is het vaak niet raadzaam om een bestuurdersmandaat te dragen of een onderneming in eigen naam aan te gaan.