+32 488 10 86 83 info@greo.be

Beheer over mijn onderneming kan ik verliezen als ik gebruik maak van de WCO?

Het principe bij WCO voorziet dat de ondernemer aan het hoofd van de onderneming blijft en dus verder het beheer waarneemt doorheen de WCO procedure.

Toch heeft de wetgever in 2 uitzonderingen voorzien:

– In de buitengerechtelijke fase (bij minnelijke overeenkomst – optie 1) daar kan een belanghebbende, bijvoorbeeld een schuldeiser, die oordeelt dat de continuïteit van de onderneming in WCO reorganisatie ernstig bedreigd wordt door kennelijk grove tekortkomingen van de ondernemer, aan de rechtbank de aanstelling vragen van een gerechtelijk mandataris. Indien de rechtbank aan dat verzoek een gevolg geeft dan kan een gerechtelijk mandataris worden aangesteld die vervolgens het beheer van de onderneming in WCO overneemt (zelfs al gaat het om ‘slechts’ een minnelijke overeenkomst)

– In een gerechtelijke fase (optie 2) daar kan elke belanghebbende en het openbaar ministerie in het geval van een ‘kennelijk grove fout’ of ‘kennelijk kwade trouw’ (in hoofde van de ondernemer – schuldenaar) de aanstelling vragen van een ‘voorlopige bestuurder’. Die voorlopig bestuurder kan, voor de duur van de opschorting van betaling, het beheer overnemen van de ondernemer of de bestuurder van de onderneming die WCO bescherming geniet.