+32 488 10 86 83 info@greo.be

Als bestuurder / ondernemer, is mijn verantwoordelijkheid beïnvloedt (gemilderd) vanwege de Coronacrisis, vanwege elementen zoals overmacht?

Ingevolge de crisisomstandigheden is er wellicht voor heel wat ondernemingen reeds aan de ‘red flags’ van faillissementsvoorwaarden voldaan. Bij vele liggen de werken of productie processen stil en kunnen er soms niet eens meer betalingen gebeuren.

In ‘normale’ omstandigheden bent u onder de omstandigheden verplicht om het faillissement aan te vragen, is dat in het COVIT-tijdperk ook het geval? Daarover zullen de meningen verdeelt zijn wanneer men een rondvraag doet. Desperate times call for desperate measures.

Een elementair onderscheid dient worden gemaakt tussen de situatie waarbij men als onderneming reeds met structurele financiële moeilijkheden kampte.  Deed het probleem zich reeds voor voorafgaande de Corona crisis of is het probleem bij de onderneming ontstaan door deze Corona crisis. Elementary, my dear Watson

Voor zover de onderneming reeds met structurele problemen kampte voor de Corona crisis, en de omstandigheden ingevolge van die structurele problemen vervolgens verder uitzichtloos zijn geworden zal, voor menig mens die men de vraag stelt, de verantwoordelijkheid van de bestuurder van kracht blijven, ongeacht de ‘Corona omstandigheid’ en dient de bestuurder zoals bij wet voorzien tijdige aangifte te doen van het faillissement. De aansprakelijkheidsgronden blijken op basis van de pre-corona omstandigheden van toepassing.

Stel dat u of uw onderneming toch gedagvaard zou worden in faling dan zal er steeds een zitting plaatsvinden waarin U de omstandigheden kan toelichten die hebben geleid tot de precaire financiële situatie. De huidige Corona omstandigheden rechtvaardigen veel kans een uitzondering op voormelde principe tot aangifte van het faillissement. Het is evenwel van belang dat u dit duidelijk staaft ten overstaan van de rechter. Voor zover de problemen (louter) te wijten zijn aan de Corona crisis, zal het wellicht allemaal niet zo’n vaart lopen (tenzij de rechter een probleem heeft met uw gezicht).

Belangrijk op te merken, in sommige landen voert de overheid een tijdelijk moratorium in. Gedurende die periode (maanden) kan een onderneming niet worden gedagvaard in faling. Als ondernemer dient U dus meer dan ooit steeds waakzaam te blijven.