+32 488 10 86 83 info@greo.be

Aannemer die hier de renovatie doet blijkt in een gerechtelijke reorganisatie te zitten. Dien ik inhoudingen te doen op zijn facturen?

Ondernemers die facturen ontvangen van een aannemer van bouwwerken zijn wettelijk verplicht om na te kijken of die aannemer fiscale dan wel sociale schulden heeft. Dat kan online via deze site. (De verplichting tot nazicht geldt niet voor opdrachtgevers die als natuurlijk persoon louter voor privédoeleinden laten bouwen.)

Blijken er geen schulden te zijn, dan kan je de factuur van de aannemer volledig betalen.

Blijken er echter sociale schulden, dan moet jij als ondernemer 35% inhouden, op de factuur zonder BTW en doorstorten naar de RSZ.

Blijken er fiscale schulden, dan moet jij als ondernemer 15% inhouden, op de factuur zonder BTW en doorstorten naar de fiscus.

Wie als ondernemer de opdrachtgever is van een aannemer en niet nakijkt of er schulden bestaan bij die aannemer en daar de nodige inhoudingen ‘vergeet’ te doen en de doorstortingen naar de overheid vergeet te verrichten, kan en zal als opdrachtgever meestal hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor wat betreft de fiscale en sociale schulden van de aannemer. Dit kan een weinig oplettende opdrachtgever met andere woorden een pak geld kosten.

Volgens ‘de wet’ is bepaald dat vanaf 16/5/2011 de medecontractant van een aannemer die in een gerechtelijke reorganisatieprocedure zit, steeds de nodige inhoudingen en doorstortingen naar de overheid moet doen, indien op de portaalsite van de RSZ aangegeven wordt dat er sociale of fiscale schulden bestaan bij de aannemer. Heeft de aannemer met zijn onderneming in moeilijkheden echter een afbetalingsplan met de RSZ of fiscus, dat correct nageleefd wordt, dan moet de opdrachtgever of medecontractant geen inhoudingen doen. Laat duidelijk zijn dat er aardig wat risico’s bestaan voor wie zich bevindt in de positie van opdrachtgever of medecontractant.

Voor de specialisten: met ‘de wet’ is hier bedoeld de wet houdende diverse bepalingen van 14 april 2011, Belgisch Staatsblad 6 mei 2011, inwerkingtreding 16 mei 2011.